FIST Society vas poziva na Buđenje. Jubilarni 15. Festival internacionalnog studentskog teatra stiže u digitalno okruženje!

Zbog aktuelne društvene situacije na svetskom nivou, do sada planirane aktivnosti Festivala internacionalnog studentskog teatra (FIST-a) održaće se online. Festival je originalno trebalo da okupi 11 akademija iz Evrope u različitim beogradskim pozorištima, ali imajući u vidu nove društvene okolnosti, svoje aktivnosti premeštamo na veb.

Finalne pripreme za realizaciju Festivala odvijaju se kontekstu aktuelne društvene situacije izazvane pojavom i ekspanzijom novog tipa virusa COVID-19. U takvim okolnostima uvideli smo da je naša ljudska, ali i umetnička obaveza da sprečimo potencijalno širenje virusa kako među učesnicima iz inostranstva, tako i u okvirima naše zemlje. Imajući to u vidu, doneli smo odluku da redefinišemo koncept i poruku ovogodišnjeg Festivala, u želji da odgovorno i racionalno da reagujemo na trenutne događaje – ne samo u ime internacionalnog festivala koji okuplja mlade ljude, već kao institucija koja edukuje buduće profesionalce i umetnike iz oblasti pozorišne i izvođačke umetnosti i uči ih stvaranju zasnovanom na vrednostima zajednice. Takođe, smatramo da je vrlo važno da se u ovim okolnostima interkulturalna razmena, učenje i podrška ne prekine, već da se održi u novom obliku, kako bismo omogućili buđenje kakvo želimo i podstakli akademsko umrežavanje u izazovnim trenucima.

Novonastala koncepcija Festivala više ne podrazumeva dolazak stranih trupa, već ih uključuje i predstavlja na inovativan, savremen i interaktivan način. Prvobitni koncept i forma festivala su adaptirani i premešteni na u online okruženje, gde će, u okviru glavnog programa, pozorišne trupe iz inostranstva imati priliku da učestvuju putem live stream prenosa svojih predstava, kao i putem emitovanja već postojećih snimaka njihovih predstava. Sve ove sadržaje publika će tokom trajanja Festivala moći da prati online na našem sajtu i Jutjub kanalu. Nakon predstava će se održavati diskusije sa profesorima iz inostranih akademija na temu uloge umetnosti u trenucima društvene krize i novih umetničkih formi nastalih usled ovakvih okolnosti.

Prateći program će se realizovati kroz tribine o ulozi umetnika i umetnosti u kriznim situacijama, kao i značaju solidarnosti, saradnje i međusobne brige koja nam pomaže u boljem prilagođavanju svakodnevnog života vanrednim situacijama nastalim u susretu sa globalnim krizama i momentima. U digitalnom okruženju biće održane i izložbe studenata Fakulteta likovnih umetnosti i Katedre za kameru Fakulteta dramskih umetnosti.

FIST 15 se održava od 14. do 20. marta 2020. godine. Da li ste spremni za buđenje?

FIST Society is Inviting You to the Awakening. 15th Festival of International Student Theatre is Arriving in Digital Environment!

Given the current social situation on a global level, previously planned activities of the Festival of International Student Theatre (FIST) are taking place online. The Festival was originally supposed to gather 11 academies from all Europe in different theatres in Belgrade, but having in mind the recent social events, we are moving its activities to web.

The final preparations for the Festival are being realised in the context of the current state of our society, caused by the occurrence and the expansion of the new type of virus COVID-19. Under these circumstances we have realised it is our humane, as well as artistic duty, to prevent potential further spreading of the virus both among the participants and audience within our country. Having all this in mind, we have reached a decision to redefine the concept and the message of this year’s Festival, as we wish to react to current events responsibly and rationally – not only in the name of an international festival that gathers young people, but also as an institution that educates future theatre and performing arts professionals and artists and teaches them to create based on the community values. Moreover, we believe it is imperative not to stop intercultural exchange, learning and support under present circumstances, but to keep it in a new form, so that we ensure the awakening that we want and to encourage academic networking in challenging times.

The new conception of the Festival does not include the arrival of the troupes from abroad anymore, though it is including and presenting them with an innovative, contemporary and interactive way. Previous conception and form of the Festival are adapted and moved to online environment, the troupes from abroad will have the chance to participate via live stream or by broadcasting the videos of their plays as a part of main program. The audience will be able to follow this content online on our website and our YouTube channel. After the performances, there will be live online discussions with the professors of European academies regarding the role of arts in the times of social crisis and new art forms developed under these circumstances.

Follow-up program will be realised through panels about the roles of artists and art in crisis, the meaning of solidarity, cooperation and mutual caring that helps better adjustments of everyday life to emergency situations at the global level. Exhibitions of the students of the Faculty of Fine Arts and Camera Department of the Faculty of Dramatic Arts will also take place digitally.

FIST 15 is taking place between 14th and 20th March 2020. Are you ready for the Awakening?

Festival je organizovan od strane studenata Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti.