NEKO KOGA (NE) ZNAM

KO SMO MI I DA LI ĆEMO TO IKADA SAZNATI?

U stalnom preispitivanju sebe na pitanje KO SAM JA? shvatamo da ne možemo da odvojimo svoju ličnost od svega onoga što nas okružuje i ima direktan uticaj na naše poimanje vlastitog identiteta. Kao mladi ljudi, delimo osećaj izgubljenosti, nepripadanja društvu i pritisak nužnosti da se definišemo. Podređeni strahu od sopstvenih odluka i reakcija okoline ne dozvoljavamo sebi da budemo ono što jesmo, te kreiramo lažne identitete ne bismo li se uklopili u opšteprihvaćeni narativ većine. Zbunjenost može da nas uplaši, ali je i dobra. Ona je idikator preispitivanja i introspekcije, uzrok traganju za sopstvenim JA.

Pod sloganom NEKO KOGA (NE) ZNAM 18. izdanje Festivala internacionalnog studentskog teatra, bavi se pitanjem raznovrsnosti idetiteta, spoljašnjim faktorima koji utiču na njegovo definisanje i formiranje, kao i upoznavanjem sa biološkim i društvenim aspektima sopstva, te stereotipima koji proizliaze iz istih. 

FIST18 vas poziva da kroz pozorište i njegove inovativne forme, u okviru glavnog i pratećeg programa festivala, otkrijemo nekoga koga (ne) znamo, neistražene slojeve naše ličnosti, i tako probamo da odgovorimo na pitanje ko smo mi zaparvo!

Vidimo se od 17. do 22. maja u Beogradu.

Vreme je da se UPOZNAMO!

IDENTITY

WHO ARE WE AND WILL WE EVER FIND OUT?

In constantly questioning ourselves WHO AM I? we understand that we cannot separate our personality from everything that surrounds us and has a direct impact on our perception of our own identity. As young people, we share the feeling of being lost and not belonging to society, along with the pressure of having to define ourselves. Subjected to the fear of our own decisions and the reactions of the environment, we do not allow ourselves to be who we are, and we create false identities in order to fit into the generally accepted narrative of the majority. Confusion can scare us, but it’s also good. It is an indicator of questioning and introspection, the cause of the search for one’s own SELF.

Under the slogan IDENTITIY, the 18th edition of the International Student Theatre Festival deals with the issue of diversity of identity, external factors that influence its definition and formation, as well as getting to know the biological and social aspects of the self, and the stereotypes that arise from them.

FIST18 invites you to discover SOMEONE WE (DON’T) KNOW, the unexplored layers of our personality through theatre and its innovative forms, within the main and supporting program of the festival, and thus try to answer the question of who we really are!

See you from the 17th to 22nd May in Belgrade.

It’s time to GET TO KNOW ourselves!

Festival je organizovan od strane studenata Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti.