5 - 13. Maj Beograd, Pirot, Novi Pazar

17h

Izložba

Svedok mi je strah, sve dok me je strah je izložba koja se bavi temom straha od usamljenosti kod mladih od 18-25 godina u (post)pandemijskom vremenu i njihovom sagledavanju istog.

5-7. maj, Ostavinska galerija,Beograd
9-10. maj, Dom kulture,Pirot
12-13. maj, Kulturni centar Novi Pazar

Ideja izložbe jeste da kroz spajanje radova studenata svih umetničkih fakulteta pruži novo sagledavanje pitanja straha od usamljenosti, kako je vreme pandemije na njega uticalo i šta ono predstavlja za mlade danas u vreme lako dostupnih društvenih mreža.
Autori:
Aleksandra Stojanović,Milan Konstantinović,Kiša Radić,
Nađa Stanišić,Miloš Radovanović,Milena Petrović,
Milka Kosanović i Marija Kuruzović

5 - 13. May Belgrade, Pirot, Novi Pazar

5pm

Exhibition

My witness is fear, as long as I am afraid, is an exhibition that deals with the topic of fear of loneliness among young people aged 18-25 in (post) pandemic time and their perception of it.

5-7. may, Ostavinska galerija,Belgrade
9-10. may, Cultural centre,Pirot
12-13. may, Cultural centre, Novi Pazar

The idea of the exhibition is to combine the works of students from all art faculties to provide a new insight into the issue of fear of loneliness, how the time of the pandemic affected it and what it represents for young people today in the age of easily accessible social networks.
Autori:
Aleksandra Stojanović,Milan Konstantinović,Kiša Radić,
Nađa Stanišić,Miloš Radovanović,Milena Petrović,
Milka Kosanović i Marija Kuruzović

8.maj

15:30h

Ispred kulisa – Online edukativna radionica za srednjoškolce

Ispred kulisa je online edukativna radionica namenjena svim srednjoškolcima iz Pirota, Novog Pazara i Zrenjanina koji žele da priđu korak bliže dramskoj umetnosti i bolje se upoznaju sa njenim čarima! U prvom delu radionice koji će voditi Andrea Pjević, pozorišna rediteljka i Luka Grbić, student glume, imaćeš priliku da iz prve ruke saznaš kako izgleda jedan pozorišni proces, koje su osnovne razlike u odnosu na filmsko stvaralaštvo i koja su sva znanja potrebna da bi se postavilo jedno dramsko delo. Drugi deo radionice vodiće Tijana Grumić, dramaturškinja, koja će ti kroz kratak uvod u pozorišnu kritiku približiti tumačenje i promatranje jednog pozorišnog komada. Nakon radionice, dobijena znanja moći ćeš da primeniš kroz pisanje kritike za predstavu po izboru koja će se igrati u tvom gradu tokom FIST gostovanja. Za svaki grad, biraće se najbolja pozorišna kritika, za koje su knjižare Laguna i Delfi priredile sjajne nagrade! Broj učesnika je ograničen, a rok za prijavu je 05.05.

8. May

3:30pm

In front of the scenes – Online educational workshop for high school students

In front of the scenes is an online educational workshop intended for all high school students from Pirot, Novi Pazar and Zrenjanin who want to get one step closer to dramatic art and get better acquainted with its charms! In the first part of the workshop, which will be led by Andrea Pjević, theater director and Luka Grbić, acting student, you will have the opportunity to learn first hand what a theater process looks like, what are the basic differences in relation to filmmaking and what knowledge is needed to staged one play. The second part of the workshop will be led by Tijana Grumić, a playwright, who will introduce you to the interpretation and observation of a play through a brief introduction to theater criticism. After the workshop, you will be able to apply the acquired knowledge by writing reviews for a play of your choice that will be played in your city during the FIST tour. For each city, the best theater critics will be chosen, for which the Laguna and Delphi bookstores have prepared great awards! The number of participants is limited, and the application deadline is 05.05.

10 i 13. maj Pirot i Novi Pazar

11h

Eko radionice

Zašto nam je ekologija važna? Šta znači biti ekološki osvešćen? Koje navike možemo da steknemo da bismo očuvali našu prirodu?

Ovo su neka od pitanja kojima će se baviti saradnici iz Eco Hub organizacije sa učenicima iz osnovnih škola u gradovima u kojima gostujemo.

Interaktivne radionice su osmišljene za decu 4. razreda osnovnih škola sa ciljem da što više saznaju o svojoj okolini i dugoročnim načinima da je zaštitimo.

10 i 13. May Pirot and Novi Pazar

11am

Eco workshops

Why is ecology important to us? What does it mean to be environmentally conscious? What habits can we acquire to preserve our nature?

These are some of the issues that will be addressed by our friends from the Eco Hub organization with students from primary schools in the cities where we are guests.

Interactive workshops are designed for 4th grade elementary school children with the goal of learning as much as possible about their environment and long-term ways to protect it.

10 i 12. maj Pirot i Novi Pazar

18:30h

Prepusti (se) pozorištu – Interaktivna radionica

Uoči glavnog programa u svakom od gradova FIST organizuje interaktivne radionice koje za cilj imaju pokretanje dijaloga sa lokalnim akterima u kulturi i profesionalcima koji se bave različitim formatima pozorišne umetnosti. Pozivamo te da se pridružiš razgovorima u kojima ćeš imati prilike da izneseš mišljenje, predloge i pitanja koja se odnose na dešavanja u kulturi za mlade u tvom gradu, spoznaš načine kako da pokreneš nove inicijative i budeš kreator promena!

10 i 12. May Pirot and Novi Pazar

6:30pm

Indulge in the theater – Interactive workshop

Before the main program in each of the cities, FIST will organize interactive workshops aimed at initiating a dialogue with local cultural actors and professionals dealing with different formats of theater art. We invite you to join the talks in which you will have the opportunity to express your opinion, suggestions and questions related to cultural events for young people in your city, learn ways to launch new initiatives and be a creator of change!