FIST 17 / TIM

Glavni program: Nađa Marjanović
FIST 17 produkcija / Tamo gde pevaju/ produkcija: Una Jovanović // režija Đorđe Nešović
Logistika: Ana Najkić i Milan Ljubić
Tehnika: Jelena Čeivanović,Aleksandar Jelić i Bojan Kaurin
Marketing & PR: Jovana Živković
Fundrasing: Jelena Milivojević
Prateći program: Miljana Milojković,Gala Dimović i Marija Takić
Foto i Video: Andrijana Vuković
Trup menadžment: Mihailo Ilić i Marija Takić
FIST Zeleni manifest video:
Direktor fotografije, montažar, kolorista: Teodor Brković Gajin
Snimatelj zvuka: Radiša Brković
Dizajn: Tara Ilić
Kustoskinja izložbe: Anđela Dukić, istoričarka umetnosti
Montažer: Aleksa Kosanović
Žiri FIST17: Ana Pinter, pozorišna rediteljka
Tara Drašković, producentkinja
Filip Grujić, dramaturg
FIST dokumentarac
Milutin Milošević, reditelj
Miloš Radovanović, kamerman
Nikola Erić, snimatelj zvuka
Andrijana Vuković, producent

FIST 17 / TEAM

Main program: Nadja Marjanovic
FIST 17 production / Where they sing / production: Una Jovanović // directed by Đorđe Nešović
Logistics: Ana Najkić and Milan Ljubić
Technical sector: Jelena Čeivanović, Aleksandar Jelić and Bojan Kaurin
Marketing & PR: Jovana Živković
Fundraising: Jelena Milivojević
Accompanying program: Miljana Milojković, Gala Dimović and Marija Takić
Photo and Video: Andrijana Vuković
Corps management: Mihailo Ilić and Marija Takić
FIST Green Manifesto video:
Director of photography, editor, colorist: Teodor Brković Gajin
Sound recorder: Radiša Brković
Design: Tara Ilić
Curator of the exhibition: Anđela Dukić, art historian
Video editor: Aleksa Kosanović
FIST17 jury: Ana Pinter, theater director
Tara Drašković, producer
Filip Grujić, playwright
FIST documentary
Milutin Milosević, director
Milos Radovanović, cameraman
Nikola Erić, sound recorder
Andrijana Vukovic, producer