FIST 15 / TIM

Direktor festivala: Arsenije Milenković
Glavni program: Milica Radumilo
FIST 15 produkcija / Izlomljeni prsti: Natalija Kidišević // režija Marko Čelebić
FIST 15 produkcija / Vineta: Mihailo Ćuković // režija Aleksandar Jovanović
Prateći program: Dunja Đokić, Tamara Vranić, Katarina Vojnović, Zoja Vasić, Mina Tegeltija, Jovana Jankov, Kristina Nikolić
Marketing: Katarina Živković
PR: Natalija Aleksić
Logistika: Damjan Ivakić
Tehnika: Rastko Čkrkić, Marija Simić
FIST Society / Manifest: Mirko Pantelić
FIST Society / Aftermovie: Aleksandra Popović, Andrea Vranić
FIST Society / Dokumentarni film: Vera Pavlović, Aleksandar Anđelković, Filip Stojanović
Promo video: Maša Miljković, Jana Anđić, Srđan Mančev
Aplikacija: Milena Kovačević
Arhiva: Jovana Đokić
Vizuelni identitet: Anđela Janković
Sajt: Marko Zuber
Direktorka FISTić festivala: Tijana Mićanović
FISTić produkcija / Natrag u more, dalje od ostrva: Nađa Milošević // režija Luka Jovanov
FISTić prateći program: Emilija Bošnjaković, Jovana Krnić, Ognjen Nedeljković, Nevena Hajduković, Marija Stranjina
FISTić PR i marketing: Katarina Udovičić
FISTić promo video: Doroteja Kovačević, Neda Mojsilović, Boris Mijatović
FISTić vizuelni identitet: Tijana Olbina
Asistenti produkcije: Igor Milakov, Milica Karličić, Luna Jović, Magdalena Zrnjević, Milica Topalović, Boško Radonjić, Sara Martinelli, Milan Ljubić, Gala Dimović, Una Jovanović, Mihailo Ilić, Nađa Marjanović, Miljana Milojković, Jovana Živković, Jelena Čeivanović, Jelena Milivojević, Ana Najkić, Marija Takić
Prevod predstava: Sara Ristović, Lara Perić, Anja Arnautović, Tijana Đorđević, Katarina Stanisavac, Ines Teodosijević, Tara Seničić, Danica Milanović, Mila Milisavljević

FIST 15 / TEAM

Festival executive director: Arsenije Milenković
Main program: Milica Radumilo
FIST 15 production / Crushed Fingers: Natalija Kidišević // director Marko Čelebić
FIST 15 production / Vineta: Mihailo Ćuković // director Aleksandar Jovanović
Side program: Dunja Đokić, Tamara Vranić, Katarina Vojnović, Zoja Vasić, Mina Tegeltija, Jovana Jankov, Kristina Nikolić
Marketing: Katarina Živković
PR: Natalija Aleksić
Logistics sector: Damjan Ivakić
Technical sector: Rastko Čkrkić, Marija Simić
FIST Society / Manifesto: Mirko Pantelić
FIST Society / Aftermovie: Aleksandra Popović, Andrea Vranić
FIST Society / Documentary: Vera Pavlović, Aleksandar Anđelković, Filip Stojanović
Promo video: Maša Miljković, Jana Anđić, Srđan Mančev
Application: Milena Kovačević
Archive: Jovana Đokić
Visual identity: Anđela Janković
Website: Marko Zuber
FISTić Festival executive director: Tijana Mićanović
FISTić production / Back to the Sea, away from the Island: Nađa Milošević // director Luka Jovanov
FISTić Side program: Emilija Bošnjaković, Jovana Krnić, Ognjen Nedeljković, Nevena Hajduković, Marija Stranjina
FISTić PR and marketing: Katarina Udovičić
FISTić promo video: Doroteja Kovačević, Neda Mojsilović, Boris Mijatović
FISTić visual identity: Tijana Olbina
Production assistants: Igor Milakov, Milica Karličić, Luna Jović, Magdalena Zrnjević, Milica Topalović, Boško Radonjić, Sara Martinelli, Milan Ljubić, Gala Dimović, Una Jovanović, Mihailo Ilić, Nađa Marjanović, Miljana Milojković, Jovana Živković, Jelena Čeivanović, Jelena Milivojević, Ana Najkić, Marija Takić
Play translation: Sara Ristović, Lara Perić, Anja Arnautović, Tijana Đorđević, Katarina Stanisavac, Ines Teodosijević, Tara Seničić, Danica Milanović, Mila Milisavljević