FIST 16 / TIM

Glavni program: Sara Martinelli
FIST 16 produkcija / Mama!: Luna Jović // režija Iva Olujić
FIST 16 produkcija / Bruklin i mačke u kontejnerima: Marija Kalanj // režija Andreja Kargačin
Marketing: Igor Milakov
PR&FR: Magdalena Zrnjević
Prateći program: Boško Radonjić
Tehnika: Vera Radnić
FIST Garden Music Session: Jana Andjić, Irena Canić, Kruna Kablar, Gavrilo Nenadović, Nemanja Obrenović, Marija Stošić, Gvozden Ilić, Aleksa Vitorović, LORENS, tam, Luka Rajić, Memet
16FIST2021xEARTH DAY: Mirko Pantelić
FIST Animacija: Marko Jelić
Vizuelni identitet: Aleksa Mišković
Sajt: Marko Zuber
Direktorka glavnog programa FISTić festivala: Milica Karličić
FISTić produkcija / PAJEHALJI!: Milica Topalović // režija Nikola Bundalo
FISTić prateći program: Pavle Milošević
FISTić PR i marketing: Milica Karličić, Milica Topalović
FISTić vizuelni identitet: Vladimir Jovićević
Kreatori Q&A: Bojan Tasić, Teodora Marković, Ana Ogrizović
Moderatorka Q&A: Ana Ogrizović
Moderatorka poljskog panela: Jovana Đokić
Žiri FIST16: Tijana Grumić, Patrik Lazić, Mina Obradović
Prevod: Katrina Stanisavac, Katarina Đurić, Katarina Simić, Ines Teodosijević, Tara Seničić, Nikolina Ristić, Katarina Korolija, Andrea Sakal, Mila Milisavljević

Titlovanje/ Montaža: Andjela Miljević, Tara Koljković, Sergej Šepetkovski, Neda Živanović, Stevan Senić

FIST 16 / TEAM

Main program: Sara Martinelli
FIST 16 production / Mama!: Luna Jović // director Iva Olujić
FIST 16 production / Brooklyn and cats in the dumpsters: Marija Kalanj // director Andreja Kargačin
Marketing: Igor Milakov
PR&FR: Natalija Aleksić
Side program: Boško Radonjić
Technical sector: Vera Radnić
FIST Garden Music Session: Jana Andjić, Irena Canić, Kruna Kablar, Gavrilo Nenadović, Nemanja Obrenović, Marija Stošić, Gvozden Ilić, Aleksa Vitorović, LORENS, tam, Luka Rajić, Memet
16FIST2021xEARTH DAY: Mirko Pantelić
FIST Animation: Marko Jelić
Visual identity: Aleksa Mišković
Website: Marko Zuber
FISTić Festival main program: Milica Karličić
FISTić production / PAJEHALJI!: Milica Topalović // director Nikola Bundalo
FISTić Side program: Pavle Milošević
FISTić PR and marketing: Milica Karličić, Milica Topalović
FISTić visual identity: Vladimir Jovićević
Q&A creators: Bojan Tasić, Teodora Marković, Ana Ogrizović
Q&A moderator: Ana Ogrizović
Polish panel moderator: Jovana Đokić
FIST16 jury: Tijana Grumić, Patrik Lazić, Mina Obradović
Translators: Katrina Stanisavac, Katarina Đurić, Katarina Simić, Ines Teodosijević, Tara Seničić, Nikolina Ristić, Katarina Korolija, Andrea Sakal, Mila Milisavljević
Subtitles and editing: Andjela Miljević, Tara Koljković, Sergej Šepetkovski, Neda Živanović, Stevan Senić