7. maj Beograd

19:30h

Otvaranje i FIST Produkcija – Tamo gde pevaju

DownTown filmski studio, Beograd (Viline vode bb)

Nakon što se usvoji predlog o iznajmljivanju mladih zemljama Evropske Unije, grupa prijatelja se okuplja kako bi proslavila rođendan svog druga, a ujedno i poslednje zajedničko veče. Podstaknuti alkoholom, ali i činjenicom da se možda nikada više neće videti priznaće i uradiće jedni drugima stvari koje nikada ranije nisu i ne bi. Linearna radnja je ispresecana je intervjuima koji se dešavaju 15 godina nakon što su otišli, kada im ugovori isteknu.

Tekst: Filip Grujić
Rezija: Đorđe Nešović
Diplomska predstava pozorišne i
radio režije klasa red. prof. Ivane Vujić i
dr um. Snežane Trišić. doc.
Produkcija: FIST festival, FDU
Uloge:
Nikola Voštinić/
Aleksandar Šarapa
Sara Simović
Mladen Vuković
Stefan Starčević
Andrijana Đordević
Stevan Uzelac
Dramaturgija: Isidora Milosavljević
Produkcija: Una Jovanović
Kostim: Lara Bunčić
Muzika: Basic D.O.D
Scenografija: Katarina Šijačić,
Daniela Matović
Scenski pokret i koreografija:
Aleksandra Arizanović
Dizain svetla:Nađa Vukorep, Igor Ljubić
Dizajn zvuka: Sofia Kuzmanović,
Liubica Petković, Luka Cvetko
Šminka: Katarina Živadinović
Dizajn plakata: Jelena Milojević

7th May Belgrade

7:30pm

Opening Ceremony and FIST Production – Tamo gde pevaju

DownTown filmski studio, Beograd (Viline vode bb)

After the proposal on the departure and work of young people to the countries of the European Union, where they become a skilled workforce, is accepted, a group of friends gathers to celebrate their friend’s birthday, and also the last evening together. Encouraged by alcohol, but also by the fact that they may never see each other again, they will admit and do things to each other that they have never done before and would not do. The linear action is interspersed with interviews that take place 15 years after they left, when their contracts expire.

Playwright: Filip Grujić
Directed by: Djordje Nešovic
Graduation  theater play of theatre and
radio directing class of red. prof. Ivana Vujić and
dr um. Snežana Trišić. doc.
Production: FIST festival, FDU
Roles:
Nikola Voštinić /
Alexander Sharapa
Sara Simović
Mladen Vukovic
Stefan Starčević
Andrijana Đordević
Stevan Uzelac
Dramaturgy: Isidora Milosavljević
Production: Una Jovanović
Costume: Lara Bunčić
Music: Basic D.O.D.
Set design: Katarina Šijačić,
Daniela Matović
Stage movement and choreography:
Aleksandra Arizanović
Lighting design:
Nadja Vukorep, Igor Ljubic
Sound design: Sofia Kuzmanović,
Liubica Petkovic, Luka Cvetko
Makeup: Katarina Zivadinovic
Poster design: Jelena Milojević

9. maj Pirot

20h

PAKLENA NOĆ

Akademija umetnosti Novi Sad

Radnja se odvija tokom nekoliko noćnih sati, u jednoj od zemalja Evrope, u kojoj vlast preuzimaju fašisti. U sirotinjskoj četvrti u malom stanu žive ON i ONA. Oni su svet za sebe, ali i deo istorije koja se upravo događa. ONA, Karla, pre nekoliko godina usvojila je NJEGA, Helvera, mentalno zaostalog dečaka. Pokušava da ga spase od razjarene rulje i vojske kojom je on fasciniran, a koja osvaja grad i sve pred sobom ruši i nemilosrdno ubija, naročito slabe, stare i bolesne. Čini se kao da je i sam Bog zaćutao, nemoćan da zakrili nedužne i čiste. Šta Karli preostaje onda kad ni molitva više nema smisla, kad ne želi da se preda i dopusti prljavim rukama fašista da se dokopaju nevinog Helvera, a nije dovoljno jaka da se sa razjarenom ruljom bori.

Režija: Boris Isaković
Uloge:
Helver – Rastko Mićić
Karla – Aleksandra Arizanović

Asistent režije: Milorad Savanović
Scenski dizajn: Luna Šalamon, Milana Trifunjagić
Dizajn svetla: Tihomir Stojšin, Anja Sekulić
Dizajn zvuka: Filip Gotovac

9th May Pirot

8pm

HELL’S NIGHT

Academy of Arts, Novi Sad

The play takes place during several hours of the night, in one of the European countries, where the fascists are taking power. He and SHE live in a small apartment in a slum. They are a world unto themselves, but also a part of the history that is just happening. SHE, Karla, adopted HIM, Helver, a mentally retarded boy a few years ago. He tries to save him from the enraged mob and the army with which he is fascinated, and which conquers the city and destroys everything in front of him and ruthlessly kills, especially the weak, the old and the sick. It seems as if God himself has fallen silent, unable to cover the innocent and pure. What is left for Carly when even prayer no longer makes sense, when she does not want to surrender and allow the dirty hands of the fascists to get hold of the innocent Helver, and she is not strong enough to fight an enraged mob?

Directed by Boris Isaković
Roles:
Helver – Rastko Micic
Karla – Aleksandra Arizanović

Assistant director: Milorad Savanović
Stage design: Luna Šalamon, Milana Trifunjagić
Lighting design: Tihomir Stojšin, Anja Sekulić
Sound design: Filip Gotovac

10. maj Pirot

20h

PREDAH

Nacionalna akademija za pozorište i film,Sofija

Predstava „Predah“ priča o Pozorištu igre. Interpretira dve teme koje su poslednjih godina postale aktuelne za buduće umetnike. Jedno postavlja nastavno osoblje – skica koja predstavlja trenutak kreativnog stvaranja, a drugo je izbor – ko je spreman da ostane u svom “ateljeu”, prepunom nedovršenih radova…

Ideja i režija: Petja Cvetkova

Koreografija: Aleksandar Mandžukov i Petja Cvetkova
Scenografija i kostimi: Mihailina Lefterova

Plesači: Sergej Žiganjuk, Raja Petrova, Emilija Radičeva,
Lubomira Genovska, Aleksandra Kirčeva, Karina-Velislava Somnoeva

Muzika: Ilko Birov
Poster: Ianina Petrova
Fotograf: Teodora Todorova
Svetlo: Nikolaj Gradinar
Zvuk: Bojan Aleksandrov

10th May Pirot

8pm

SPACE OF BREATH 

National Academy for Theatre and Film Arts (NATFA) Sofia,Bulgaria

The performance “Space of Breath” finalizes a stage of the educational process in Dance Theater. It interprets two topics that have become relevant for future artists in recent years. One is set by the teaching staff – a sketch representing a moment of creative creation, and the other is the choice – who is ready to stay in his “studio”, full of unfinished works …

Idea and directed by: Petya Tsvetkova

Choreography: Aleksandar Mandzhukov and Petya Tsvetkova
Scenography and costumes: Mihailina Lefterova

Dancers: Sergey Zhiganyuk, Raya Petrova, Emilia Radicheva,Lubomira Genovska, Alexandra Kircheva, Karina-Velislava Somnoeva

Music: Ilko Birov
Poster: Yanina Petrova
Photographer: Teodora Todorova
Light: Nikolaj Gradinar
Sound: Bojan Aleksandrov

12. maj Novi Pazar

20h

NA DRUGOJ STRANI

Akademija za pozorište,radio,film i televiziju Ljubljana,Slovenija

“Na drugoj strani” je kreativno istraživanje zasnovano na Koktoovoj monodrami Ljudski glas (francuski: La Voix humaine), koja je napisana 1928. U predstavi pratimo priču žene koja razgovara sa svojim ljubavnikom poslednjih nekoliko godina. Predstava je smeštena u prazan prostor sa jednom stolicom u sredini scene, što predstavi daje osećaj praznine i izolovanosti. Ovo odsustvo scenskih elemenata ukazuje na njenu usamljenost i nedostatak intimne ljudske povezanosti koja je glavna stvar za kojom žudi. Jedina veza koju ima je da razgovara telefonom sa njom koja će uskoro postati bivša ljubavnica. Ostavlja je zbog druge žene i sve što želi je da nastavi da razgovara sa njim, iako i ona u tišini želi da se on vrati. Ona koristi sve vrste strategija da ga zadrži na liniji i odloži neizbežno razdvajanje. Svedoci smo žene, koja bi takođe mogla da bude bilo koja druga osoba koja prolazi kroz razvod i ne može da nastavi dalje.

Glumica: Lara Fortuna
Režija: Luka Marcen
Dramaturgija: Nina Kuclar Stiković
Kostimografija: Ana Janc
Koreografija: Lara Ekar Grlj
Muzika: Martin Vogrin

13. maj Novi Pazar

20h

PELIKAN

Internacionalni Univerzitet za Audiovizuelne Umetnosti – EUROPA PRIMA

Predstava se odvija u dugom danu i još dužoj noći, upravo u onim trenucima kada je svakom
strpljenju kraj i živi se još malo samo da se istina dokaže po svaku cenu, makar to da na svemu dodže na kraj. Bez posebnih naznaka i karakteristike vremenskog perioda, likovi žive sada i ovde, pre svog poslednjeg i konačnog trenutka. Nema određenog vremena i mesta, jer to može da bude svako.
Smešteni su u hladan prazan prostor. Izgleda kao zaleđeno jezero. Svako od likova živi u svojoj duši.
Šta znači živeti u svojoj duši, u sebi, sa svim svojim teretom i može li se preživeti?
Ova kamerna predtstava neće likovima dati prostora za dalje bekstvo, ni fizički ni metaforički, tako da će svi morati da se suoče sa događajima, pa tako i raspadom porodice.Postavlja se pitanje da li su sve te stvari koje su nam nekako urezane moralne, urođene,verne, da li su zaista takve. Imamo li uopšte kritičko mišljenje o njima, u pravoj meri,jer bi se to vrlo lako pretvorilo iz jake sumnje u hendikep za normalan život.

Režija: Teodora Siljanoska
Glumci: Ane Blazovski,Marija Kondovska,Kristina Gieva,Matej Stojkovski

15. Maj Beograd

20h

ARLEKIN JE MRTAV

Akademija scenskih umetnosti u Pragu, Češka Republika

Nekada davno na parkingu supermarketa, stara Commedia dell´arte ponovo oživljava… Predstavu pokreće poznati skitnica Arlekin i ona je po hiljaditi put prepuna vrtloglavih vrtolomija, lazzija i borbe između dobra i zla. Mračna groteska mladog autora Jozefa Doležala nekonvencionalno reaguje na svet u kome je „promena“ postala samo zaboravljeni pojam.

Šta se dešava ako se problem zabranjene ljubavi reši sam od sebe? Bez Arlekinove duhovitosti?
Šta ako stvarnost postane toliko nepodnošljivo prisutna da postepeno počinje da razgrađuje nekada neupitne granice?
Da li je moguće nastaviti sa igrom svoje ulogu uprkos činjenici da je sve što je to nekada definisalo sada samo daleka prošlost?
Ko formira društvo – čovek ili okolnosti?

Predstava je osvolija 3. mesto na dodeli nagrada Evald Shorm 2020. godine.

Autor i reditelj: Josef Doležal

Glumci:Tomáš Čapek, Jan Staněk, Marek Frňka, Petr Matyáš Cibulka, Sára Rychlíková, Barbora

Vágnerová, Barbora Váchová, Martin Bednár, Romana, Widenková, Nikol Heinzlová

Scenografija i muzika: Martin Šimek

Produkcija: Karolína Hanzlová, Zuzana Holéczyová

Tehničar za svetlo: Šimon Kočí

Tehničar za zvuk: Jan Veselý

Scenski tehničari: Ondřej Lemon, Lukáš Briksa, Aleš Trhlík

16. Maj Beograd - Teatar na Brdu

20:30h

Romeo i Julija 

Nacionalni univerzitet za pozorište i film Caragiale  Bukurešt,Rumunija

Mladi Romeo je zaljubljen u devojku po imenu Rosalind. Devojka ravnodušno dočekuje njegovu čežnju, pa ga prijatelji ubeđuju da upadne na bal gde se ona očekuje. Ovde se Romeo zaljubljuje na prvi pogled u Juliju.
Konflikt u predstavi nastaje zbog nesklada između njihove ljubavi i duge svađe između njihovih porodica. Zaslepljeni novopronađenom zaljubljenošću, ponašaju se nepromišljeno i naizgled nevina ljubav dovodi do tragičnih rezultata.
Predstava je neobično i neočekivano izvođenje klasičnog teksta, koje namerava da promeni mišljenje onih koji misle da je „Romeo i Julija” postao iscrpljen izbor. Ima za cilj da pruži svežu perspektivu na dobro poznate likove podsećajući publiku na Šekspirovu bezvremenost.

12th May Novi Pazar

8pm

ON THE OTHER SIDE 

Academy of Theatre, Radio and Television Ljubljana, Slovenia

Performance On the other side is a creative research based on Cocteau’s monodrama Human voice (French: La Voix humaine), which was written in 1928. In the performance we follow a story of a woman talking to her lover of the last few years. The play is set in an empty space with one chair in the middle of the scene, which gives the performance a feeling of emptiness and isolation. This absence of scene elements indicates her loneliness and lack of intimate human connection which is the main thing she craves. The only connection she has is by talking on the telephone with her soon to be ex-lover. She is leaving her for another woman and all she wants is to keep talking to him, although she silently also wishes for him to come back. She is using all sorts of strategies to keep him on the line and delay the inevitable separation from happening. We are witnessing a woman, who could also be any other person going through a separation and is unable to move on.

Actress: Lara Fortuna
Directing: Luka Marcen
Dramaturgy: Nina Kuclar Stiković
Costume design: Ana Janc
Choreography: Lara Ekar Grlj
Music: Martin Vogrin

13th May Novi Pazar

8pm

THE PELICAN 

International University of Audiovisual Arts – EUROPA PRIMA Skopje, Northern Macedonia

The play takes place on a long day and an even longer night, precisely in those moments when all patience is over and one lives a little more just to prove the truth at all costs, even if it comes to an end in everything. Without special indications and characteristics of the time period, the characters live now and here, before their last and final moment. There is no specific time and place, because it can be anyone.
They are placed in a cool empty space. It looks like a frozen lake. Each of the characters lives in his soul.
What does it mean to live in your soul, in yourself, with all your burdens and can you survive?
This chamber performance will not give the characters room for further escape, neither physically nor metaphorically, so everyone will have to face the events, including the breakup of the family. The question is whether all these things that are somehow engraved on us are moral, innate , faithful, are they really like that. Do we have a critical opinion about them at all, in the right measure, because that would very easily turn from a strong doubt into a handicap for a normal life.

Director: Teodora Siljanoska
Actors: Ane Blazovski,Marija Kondovska,Kristina Gieva,Matej Stojkovski

15th May Belgrade

8pm

Harlequin is Dead

The Academy of Performing Arts in Prague

´The world is upside down – am I a servant or a master? And does it really matter?´
Once upon a time on a supermarket´s parking lot the old Commedia dell´arte comes to life again… The play begins to
rotate its gears and the well known rogue Harlequin is for the thousandth time absorbed by a whirlwind of escapades, lazzi
and fights between good and evil. But what if the problem of forbidden love resolves itself? And even without Harlequin´s
wit? What if reality becomes so unbearably present that it gradually starts to decompose the once unquestionable borders?
Is it possible to continue playing one´s assigned role despite the fact, that everything that used to define it is now just the
distant past? Who forms the society – man or circumstances? And does a man really die of plague?

Author and director: Josef Doležal

Actors:Tomáš Čapek, Jan Staněk, Marek Frňka, Petr Matyáš Cibulka, Sára Rychlíková, Barbora

Vágnerová, Barbora Váchová, Martin Bednár, Romana, Widenková, Nikol Heinzlová

Scenography and music: Martin Šimek

Management: Karolína Hanzlová, Zuzana Holéczyová

Light technician: Šimon Kočí

Sound technician: Jan Veselý

Stage technicians: Ondřej Lemon, Lukáš Briksa, Aleš Trhlík

16th May Belgrade - Teatar na Brdu

8:30pm

Romeo and Juliet 

Caragiale National University of Theatre and Film Bucharest,Romania

Young Romeo is infatuated with a girl named Rosalind. The girl meets his longing with indifference, so his friends convince him to intrude the ball where she is expected to be present. Here, Romeo falls in love at first sight with Juliet.The conflict of the play arises from the incongruity between their love and the long feud between their families. Blinded by the newly-found infatuation, they act recklessly and the seemingly innocent love leads to tragic results.
The play is an unusual and unexpected rendering of a classic text, that intends to change the mind of those who think that “Romeo and Juliet” has become an exhausted pick. It aims to give a fresh perspective over the well-known characters by reminding the audience of Shakespeare’s timelessness.