FISTić 2020 Različiti rastemo!

Peti po redu Festival internacionalnog studentskog teatra posvećen dečijem i lutkarskom pozorištu FISTić, u organizaciji studenata Katedre za menažment i produkciju pozorišta, radija i kulture, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, čiji programi su planirani za period od 17. do 19. marta otkazuje se usled aktuelne društvene situacije izazvane pojavom i ekspanzijom novog tipa virusa COVID-19.

Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije upućene svim zemljama i zajednicama da širenje virusa može biti značajno usporeno uz primenu odgovarajućih restriktivnih mera, kao i sve direktive i preporuke nadležnih državnih organa, doneli smo odluku da sve planirane aktivnosti festivala trenutno otkažemo, u želji da odgovorno i racionalno reagujemo na aktuelne događaje. Uvideli smo da je naša ljudska i umetnička obaveza da sprečimo potencijalno širenje virusa, ističući odgovornost prema specifičnoj ciljnoj grupi kojoj se Festival obraća.

Peti FISTić, pod sloganom „Različiti rastemo!“ za cilj ima podizanje svesti o značaju ove teme, kao i slanje poruke da svako dete ima pravo na igru, sigurnost i jednake šanse, te da je inkluzija u društveni život zajednice osnovno pravo svakog deteta.

Sve planirane aktivnosti Festivala realizovaće se u okviru FISTić INKUBATORA i programa pod nazivom FISTić na BIS,  koji će se održati u odgovarajućem trenutku. O svim novonastalim izmenama, kao i programu FISTić-a na BIS, možete se informisati putem društvenih mreža festivala, kao i na sajtu www.fist-festival.com.