FISTić6 – „ALA JE LEP OVAJ SVET“

Šesto po redu izdanje FISTića, Festivala internacionalnog studentskog teatra posvećenog dečijem i lutkarskom pozorištu, održaće se pod sloganom „Ala je lep ovaj svet“ u periodu od 22. do 25. maja 2021. godine, a u organizaciji studenata Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.

Ovogodišnje izdanje FISTić festivala održaće se u hibridnoj verziji. Ona podrazumeva izvođenje gostujućih predstava u onlajn okruženju, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u svetu i zdravlje naših učesnika na prvom mestu. Deo festivala koji se odnosi na domaću produkciju i prateći program festivala izvodiće se uživo, ukoliko okolnosti to budu dozvoljavale.

Tema ovogodišnjeg festivala je ekologija. Tematski cilj ovogodišnjeg FISTića jeste usmeravanje i upoznavanje najmlađih sa konceptom zaštite i očuvanja životne sredine, te da se na zanimljiv i prijemčiv način mladima objasni važnost ove teme.

Kao deo pratećeg programa organizovaćemo radionice pod nazivom „Mali baštovani“ za najmlađe uz pomoć kojih će se oni upoznavati sa konceptom zaštite životne sredine. Cilj radionice je da deca osveste značaj zelenog okruženja oko nas.

Glavni program ovogodišnjeg izdanja festivala činiće predstave gostujućih zemalja – Rusija, Bugarska i Nemačka, kao i domaća FISTić produkcija – predstava „PAJEHALJI!“ rađena po motivima knjige „100 lica stolica“ spisateljice Jasminke Petrović, u režiji Nikole Bundala, studenta III godine Pozorišne i radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti.

FISTic6 – “WHAT A WONDERFUL WORLD”

The sixth edition of FISTic, Festival of International Student Theatre dedicated to children’s and puppet theatre, will be held under a slogan “What a wonderful world” from 22nd to 25 th of May 2021, organized by students of the department of Management and production in theatre, radio and culture.

This year’s edition of the FISTic festival will be held in a hybrid version. It means that the guest performances will be performed in online environment, having in mind current epidemiological situation in the world and the health of our participants in the first place. The part of the Festival that refers to domestic production and the accompanying program of the Festival will be performed live if the circumstances allow it.
This year’s festival theme is ecology. The goal of this year’s FISTic is to guide and acquaint the youngest with the concept of protection and preservation of the environment, and to explain the importance of this topic to young people in an interesting and receptive way.
As part of the accompanying program, we will organize “Little Gardeners” workshops for the
youngest with the help of which they will get acquainted with the concept of environmental
protection. The goal of the workshop is to make children aware of the importance of the green environment around us.

The main program of this year’s edition of the festival will include performances by guest countries – Russia, Bulgaria and Germany, as well as domestic FISTic production – the play “PAJEHALJI!” based on the book “100 lica stolica” by writer Jasminka Petrovic, directed by Nikola Bundalo, third year student of Theatre and radio direction at Faculty of Dramatic Arts.